Informacje o przedszkolu: Projekt edukacyjny rok szkolny 2018/2019: „Podróż po Europie”

Projekt edukacyjny na rok szkolny 2018/2019:
 „Podróż po Europie”

 

"Podróż przecież nie zaczyna się w momencie, kiedy ruszamy w drogę, i nie kończy się, kiedy dotarliśmy do mety. W rzeczywistości zaczyna się dużo wcześniej i praktycznie nie kończy się nigdy, bo taśma pamięci kręci się w nas dalej..."
Ryszard Kapuściński

Zajęcia przedszkolne są wspaniałą okazją do wprowadzania edukacji europejskiej, przygotowując w ten sposób dzieci do pełnego funkcjonowania we współczesnym świecie. Jednym z pierwszych etapów przybliżenia tematyki Unii Europejskiej jest propozycja realizowania bloków tematycznych poświęconych poznawaniu państw w celu uświadomienia dzieciom różnic  występujących w krajach europejskich.

Dzieci wyruszą w „podróż” w nieznane odwiedzając poszczególne państwa Europy. Będą poznawać inne kultury, tradycje, zwyczaje, tańce narodowe, muzykę, kuchnię oraz baśnie
i legendy.

 

Cele główne projektu:

Zapoznanie dzieci z krajami Europy.

- Kształtowanie wśród dzieci postawy „obywatela Europy” – rozwijanie świadomości bycia   
   Europejczykiem.

- Kształcenie szacunku, przyjaźni, tolerancji i solidarności w stosunku do innych narodów.

- Wprowadzenie dzieci w świat pełen przeżyć, emocji, piękna, doświadczeń i odkryć.

 

Cele szczegółowe:

-  wzbudzenie zainteresowania wybranymi krajami europejskimi;

- poznanie flagi Unii Europejskiej i hymnu;

- poznanie położenia geograficznego w Europie wybranych państw, stolic, flag;

- poznanie zwyczajów, charakterystycznych potraw, zabytków;

-  poznanie sławnych ludzi, ciekawych miejsc;

- poznanie podstawowych zwrotów w danym języku;

 

Metody pracy:

Aby osiągnąć założone cele projektu należy stosować różnorodne metody pracy:

 • słowne – opowiadanie, wyjaśnienie, opis, przekazywanie informacji, rozmowy, instrukcje, pogadanki, zagadki;
 • problemowe – dyskusja, burza mózgów;
 • oglądowe – obserwacje, pokazy, osobisty przykład nauczyciela, oglądanie ilustracji;
 • czynne – samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych dziecku, kierowanie działalnością dziecka;

Formy pracy.

Stosuje się wszystkie formy pracy  w zależności od potrzeb realizowanego działania:

 • indywidualną,
 • zbiorową,


Realizacja projektu:

 1. Przeprowadzenie cyklu dni europejskich pod hasłem „Podróż po Europie”. Organizowanie w przedszkolu raz w miesiącu dnia wybranego kraju, np. dzień włoski.
 2. „W krainie baśni i bajek” – głośne czytanie utworów sławnych europejskich pisarzy dla dzieci (H. Ch. Andersen, A. Lindgren, Bracia Grimm).
 3. Zorganizowanie konkursu plastycznego wśród dzieci i rodziców pt. „Podróż po Europie” (technika dowolna, plakat, fotografia, forma przestrzenna).

 

Spodziewane efekty:
Dziecko będzie:

 • Rozumiało motywowanie do nauki języków obcych.
 • Nabywało umiejętność obcowania z innymi kulturami, tradycjami, zwyczajami.
 • Rozpoznawało symbole narodowe wybranych państw Europy.
 • Poszerzało zakres wiedzy i wrażliwości na dobra innych narodów.
 • Uczestniczyło w pracy twórczej (indywidualnej i grupowej).
Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.