Informacje o przedszkolu: Projekt edukacyjny na rok szkolny 2019/2020

Projekt edukacyjny na rok szkolny 2019/2020: „Chociaż mało mamy lat z matematyką za pan brat”

 

„Dziecko jest zdolne rozwiązać każde trudne zadanie jeżeli tylko potrafimy przełożyć je na język dziecka”

 

      Przedszkole odgrywa znaczącą rolę w rozbudowywaniu matematycznej sfery pojęciowej dziecka. Edukacja matematyczna musi być połączona z kształtowaniem odporności emocjonalnej, ćwiczeniami pewnych umiejętności matematycznych oraz z intensywnym rozwojem. Wiek przedszkolny jest szczególnym okresem w rozwoju dziecka z uwagi na sposób poznawania rzeczywistości, dokonujący się poprzez swobodne zdobywanie doświadczenia i mimowolne uczenie się oraz ze względu na środowisko wychowawcze domu i przedszkola. Następuje w tym okresie znaczny postęp w rozwoju umysłowym dziecka.

Cel główny projektu:

Wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez czynnościowe nauczanie matematyki w różnych formach aktywności poznawczej dzieci w wieku przedszkolnym

Cele szczegółowe:

- rozwijanie inteligencji przedoperacyjnej oraz wspomaganie rozwoju rozumowania logicznego  na poziomie rozwoju przedoperacyjnego

- wspieranie ciekawości, samodzielności i aktywności dzieci w toku działań podejmowanych z zakresu edukacji matematycznej

- rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu

- motywowanie dzieci do zainteresowania się naukami ścisłymi

- kształtowanie umiejętności myślenia i jasnego formułowania wypowiedzi

Metody pracy:

  • słowne – opowiadanie, wyjaśnienie, opis, przekazywanie informacji, rozmowy, instrukcje, zagadki
  •  problemowe – dyskusja, burza mózgów
  • oglądowe – obserwacje, pokazy, przykład
  • czynne – samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych dziecku, kierowanie działalnością dziecka, zajęcia praktyczne

Formy pracy:

  • indywidualna
  • w małych grupach
  • z całą grupą

Realizacja projektu:

1. Matematyka w kuchni:

- „Kształty ciastek lub pierniczków”- poznawanie figur geometrycznych

- „Ważymy i mierzymy” – porównywanie ciężaru i wielkości

- „Dzień pluszowego misia”- rozdzielanie, liczenie, dodawanie, odejmowanie, dużo, mało, porównywanie

2. Matematyka w bajkach:

- „Złotowłosa”- porównywanie wielkości

- „Trzy świnki”, „Siedem koźlątek”- pojęcie liczby, porządkowanie liczb

- wierszyki i wyliczanki

3. Matematyka i ruch:

- gry z użyciem przyborów gimnastycznych i kostki do gry

- mierzenie za pomocą umownej miarki (skoku, rzutu)

- tworzenie figur geometrycznych za pomocą skakanki, szarfy

4. Matematyka na ulicy;

- wyszukiwanie figur geometrycznych w otoczeniu

- liczenie oraz posługiwanie się liczbami w aspekcie kardynalnym i porządkowym

- zastosowanie cyfr w życiu codziennym (numery domów, tablic rejestracyjnych)

5. Matematyka i plastyka:

- manipulowanie figurami geometrycznymi, porównywanie kształtów, wielkości, liczenie, łączenie kilku elementów w jedną całość

- lepienie z plasteliny – kształtowanie pojęcia stałości masy

- praca plastyczna dla młodszych grup – ciekawe zwierzątko z figur geometrycznych

- konkurs w grupach starszych „Matematyczny mistrz”

 

Spodziewane efekty:

Dziecko będzie:

- posługiwać się pojęciami matematycznymi w różnych sytuacjach życia codziennego

- miało większą odporność emocjonalną poprzez pokonywane trudności matematycznych

- pozytywnie podchodzić do rozwiązywania matematycznych zadań

- cieszyć się z własnych sukcesów

- zdobywać wiedzę poprzez przeżycia i praktyczne działanie

- odkrywać wiedzę samodzielnie w czasie różnorodnych aktywności

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.