Ogłoszenia: Szanowni Rodzice,

Szanowni Rodzice,

 Do 10 czerwca br. do godziny 15.00 można zgłaszać dzieci na dyżur wakacyjny
(w Pogorzeli od 6 lipca do 14 sierpnia br. oraz w Głuchowie od 20 lipca  do 14 sierpnia ). 

Z uwagi na wytyczne GIS, konieczność przeprowadzeni drobnych napraw, przygotowania placówki do nowego roku szkolnego oraz odbywające się wybory ( komisja znajduje się w przedszkolu w Pogorzeli), będą uruchomione 2 grupy: 1 w Pogorzeli i 1 grupa  w Głuchowie. Dziecko zgłaszamy poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny, którą należy pobrać ze strony internetowej, bądź ze sekretariatu i dostarczyć osobiście do sekretariatu przedszkola w godzinach 7.00 - 15.00. W zgłoszeniu należy podać dokładnie dni, w które dziecko będzie uczęszczać na dyżur.

Rodzice dzieci, które zostaną przyjęte (a nie uczęszczały do przedszkola w maju lub w czerwcu) zobowiązani są do zapoznania się z Procedurą funkcjonowania Przedszkola Samorządowego „Raj Psotników” w Pogorzeli w czasie pandemii COVID-19, która znajduje się na stronie przedszkola  oraz podpisania Oświadczenia  i dostarczenie do przedszkola w pierwszym dniu obecności dziecka.

W pierwszej kolejności na dyżur wakacyjny przyjęte zostaną dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu (dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19).

Wniosek do pobrania

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.